Enllaços recomanats

 • Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona Visita la web fora de la web de l’UAB

  L’Institut de Ciències de l’Educació és un institut propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, que actua en la frontissa entre la universitat a la qual pertany i l’educació infantil, primària i secundària del nostre país. Com a tasca principal, l’ICE desenvolupa els projectes que li són encomanats per la pròpia UAB o pel Departament d’Ensenyament. Al llarg de la seva trajectòria de més de quaranta anys l’ICE ha tractat de combinar la presència a les diverses localitats i comarques del seu entorn amb la coordinació d’iniciatives transversals entre diferents territoris i àmbits educatius.

 • Institut de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de BarcelonaVisita la web fora de la web de l’UAB

  L’Institut de l’Envelliment de la UAB té com a missió aprofundir en el coneixement dels diferents aspectes relacionats amb l’envelliment per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans i promoure actuacions que contribueixin a l’adaptació de les societats i de les persones als reptes que plantegen els canvis demogràfics.

 • Fundació Autònoma Solidària Visita la web fora de la web de l’UAB

  La Fundació Autònoma Solidària té com a missió el contribuir a la construcció d’una universitat més solidària i més compromesa amb la realitat social, mitjançant la promoció de la participació voluntària de la comunitat universitària com a instrument per a la integració de col·lectius en risc d’exclusió.

 • Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)Visita la web fora de la web de l’UAB

  AFOPA és una entitat sociocultural sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública l’any 2001 pel Ministeri de l’Interior. Es dedica essencialment a promoure i difondre la cultura a través de les seves aules per a la gent gran, distribuïdes arreu de Catalunya.

 • Asociación Estatal De Programas Universitarios Para Mayores (AEPUM) Visita la web fora de la web de l’UAB

  L’Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) és una entitat d’àmbit estatal constituïda per universitats públiques i privades. Té com a finalitat primera fomentar els programes educatius per a la gent gran en l’àmbit universitari, contribuint al desenvolupament formatiu i cultural del col·lectiu de persones grans.

 • Ajuntament de Barcelona

  • Gent Gran Visita la web fora de la web de l’UAB

   Web vinculada al Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016 de l’Ajuntament de Barcelona amb informacions relatives a la promoció de l’enelliment actiu i saludable.

  • Observatori social Barcelona. Gent Gran Visita la web fora de la web de l’UAB

   L'Observatori Social Barcelona té com a objectius conèixer i avaluar la situació i l'evolució de les condicions de vida de la població, la realitat dels diferents col·lectius i l'evolució dels fenòmens i processos socials que afecten a la qualitat de vida de les persones i a la cohesió social de Barcelona, a més de difondre i compartir coneixements.

  • Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya

   • Gent Gran Visita la web fora de la web de l’UAB

    Espai de difusió sobre l’àmbit de l’envelliment del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’informar sobre diferents recursos i serveis a l’abast, alhora que pretén impulsar iniciatives que promoguin la participació, la sensibilització social i la defensa dels drets de les persones grans.

   • Dixit Visita la web fora de la web de l’UAB

    Iniciativa del Departament de Benestar Social i Família que s'adreça als i les professionals dels serveis socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en l'àmbit del benestar social, els drets de ciutadania i la promoció de l’autonomia personal i la dependència.

  • Espacio Mayores. IMSERSOVisita la web fora de la web de l’UAB

   Portal científic d’accés lliure i gratuït especialitzat en gerontologia i geriatria, desenvolupat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) i dirigit a l’àmbit acadèmic i científic, els professionals dels serveis socials, les persones grans i la societat en general.

  • Envejecimiento en Red - CSIC Visita la web fora de la web de l’UAB

   Difusió d’experiències innovadores sobre investigació en envelliment i iniciatives socials i empresarials. La seva finalitat és promoure la participació activa i el debat entre el sector gerontològic i geriàtric, públic i privat, i els ciutadans i ciutadanes interessades en les persones grans, a través de xarxes socials, espais col·laboratius (blocs), i mitjans de comunicació, entre altres mitjans de difusió online i offline (butlletins, publicacions...).

  • Apuntes de demografía. Julio Pérez DíazVisita la web fora de la web de l’UAB

   El professor Julio Pérez Díaz és demògraf i ofereix un portal docent en demografia, un altre sobre polítiques de població i, el més ampli, sobre l’envelliment demogràfic. Hi trobaràs abundoses dades estadístiques, lectures i vincles a institucions i associacions al voltant de la gent gran i el seu paper al conjunt de les poblacions. Aquest professor és doctor en Sociologia i científic titular de l’Institut d’Economia i Geografia (CSIC).